Greendesk – Inspirerend werken

Greendesk is een keten van inspirerende werkomgevingen, die met anderen worden gebruikt op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart. Greendesk biedt een zakelijke thuisbasis, een prettige werkplek, een netwerk van gelijkgestemden en een klankbord.

Greendesken is een nieuwe manier van werken; een nieuwe workstyle. Geen huur meer, maar toegang op basis op basis van een abonnement en/of strippenkaart. Daar waar je bent; dichtbij huis of juist op locatie door het hele land. Greendesk gaat echter niet alleen om plekken. Het gaat juist ook om de menselijke factor. Het netwerk.

De Kern van Greendesk is groeien door te delen; een ruimte, maar ook talenten, inspiratie, kennis en contacten. In die zin fungeert een werkomgeving ook wel als een energiecentrale; je kan er je batterijen opladen met nieuwe energie.

Script

Probleemstelling

Steeds meer mensen werken (zelfstandig) vanuit huis. Dat heeft veel nadelen. Concentratie is lastig, faciliteiten zijn ontoereikend,  klankbord en collega’s zijn niet nabij. Alternatieven, zoals een (gedeeld) kantoor, zijn ver weg of niet voldoende geschikt of aantrekkelijk, terwijl anderen – zoals een café – slechts beperkt bruikbaar zijn.

Concept

Greendesk is een keten van inspirerende werkomgevingen, die met anderen worden gebruikt op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart. Greendesk biedt een zakelijke thuisbasis, een prettige werkplek, een netwerk van gelijkgestemden en een klankbord. Greendesken is een nieuwe manier van werken; een nieuwe workstyle. Geen huur meer, maar toegang op basis op basis van een abonnement en/of strippenkaart. Daar waar je bent; dichtbij huis of juist op locatie door het hele land. Greendesk gaat echter niet alleen om plekken. Het gaat juist ook om de menselijk e factor. Het netwerk.

De Kern van Greendesk is groeien door te delen; een ruimte, maar ook talenten, inspiratie, kennis en contacten. In die zin fungeert een werkomgeving ook wel als een energiecentrale; je kan er je batterijen opladen met nieuwe energie.

Doelgroep

Aan de gebruikerskant is Greendesk bedoeld voor moderne kenniswerkers ; mensen die werken vanuit hun hart met hersens, laptop en mobiele telefoon. Dit zijn zowel zelfstandigen als professionals in dienst van bedrijven.
Aan de locatiekant richt Greendesk zich op plekken die openstaan voor co‐workers en waar een open klimaat heerst voor uitwisseling en verrijking. De focus ligt in eerste aanleg op bestaande coworking initiatieven, bedrijfsverzamelgebouwen en losse organisaties met een inspirerende werkomgeving.

Uniek

Nieuw is een geheel ander betalingssysteem voor gebruik van een werkplek: niet langer door te huren, maar door een lidmaatschap of strippenkaart. Daarnaast is nieuw dat Greendesk (in eerste instantie) niet zelf plekken gaat creëren, maar juist bestaande plekken toegankelijk maakt voor haar
leden. Dit heeft veel analogieën met de reisbranche waar het boekingskantoor ook vaak los staat van de hoteleigenaar.
De uitdaging is onbenutte capaciteit te benutten.

Daarnaast gaat het binnen Greendesk sterk om de community. Beschouw het als een fysieke uitbreiding op linked‐in; een plek om te ontmoeten, uit te wisselen en samen te werken.

Verdienmodel

In de eerste fase van het bedrijfsmodel gaat Greendesk zich richten op het beschikbaar stellen van locaties. Greendesk verdient uit lidmaatschappen en gebruik. Ook komt geld binnen uit sponsoring en advisering/diensten. In een later stadium volgen inkomsten uit belangenbehartiging.

Spelers

Greendesk en Guerrilladesk zijn initiatieven, handels- en merknamen van Green Concepts.

Het idee werd geboren in 2007, uitgewerkt en in 2009 geïntroduceerd in de vorm van een pilot met 5 deelnemende locaties, voornamelijk in de Randstad. Daarin werd de propositie, systematiek en administratief systeem getest in de werkelijkheid.

Partners in de ontwikkeling waren onder andere Urban Pioneers, Hangar36, Studio Überdutch, De Broedplaats Enschede, Finext, Maliebaan45, IMHome Amsterdam en 7Causes.

Naast de pilot werden drie “GuerrillaDesks” georganiseerd (=pop-up kantoor in een leegstaande ruimte). Diverse organisaties hebben geparticipeerd als co-creator of als sponsor: de RGD, Rijksoverheid, Gemeente Den Haag, KPN, Ruimtevolk, TEDxDen Haag, Vestia, Hogere Hotelschool Den Haag, Peeze Koffie, Gulpener Bier, et cetera.

Met steun van Rabobank Nederland, het Telewerkforum en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd in 2010 een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een portal voor werklocaties.

In 2011 werd in samenwerking met Nudge en Conclusion een pilot voorbereid  voor en door de vijftig grootste bedrijven van Nederland (de zogenaamde B50) om onderling werkplekken voor werknemers beschikbaar te stellen, als “open offices”. Deze  pilot is niet verwezenlijkt.

Acties

  • Businessplan (onderzocht en getoetst)
  • Diepgaand Marktonderzoek (kwalitatief en kwantitatief)
  • Netwerk van partners en potentiële gebruikers (1000 relevante adressen)
  • Publiciteit (Volkskrant, Sprout, Het Nieuwe Werken, SVN, etc)
  • Website & Community (>500 leden)
  • Merk + Registratie
  • Systemen en hulpmiddelen (Toolbox)
  • Matching systeem versie 1.0 ontwikkeld (registratie – administratie – financiële afwikkeling)
  • Drie Guerrilladesks (300 bezoekers, kostendekkend, bijdragen uit tickets, sposoring, opdrachten)
  • Pilot Desksharing (5 lokaties landelijk, ondersteunende ICT systeem voor registratie, checkin en checkout, etc)

Periode

2008 – 2011

Status

Project staat sinds begin 2011 “on hold”

Bij interesse neem gerust contact met ons op.