Greendesk – Inspirerend werken

Greendesk is een keten van inspirerende werkomgevingen, die met anderen worden gebruikt op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart. Greendesk biedt een zakelijke thuisbasis, een prettige werkplek, een netwerk van gelijkgestemden en een klankbord.

Greendesken is een nieuwe manier van werken; een nieuwe workstyle. Geen huur meer, maar toegang op basis op basis van een abonnement en/of
strippenkaart. Daar waar je bent; dichtbij huis of juist op locatie door het hele land. Greendesk gaat echter niet alleen om plekken. Het gaat juist ook om de menselijk e factor. Het netwerk.

De Kern van Greendesk is groeien door te delen; een ruimte, maar ook talenten, inspiratie, kennis en contacten. In die zin fungeert een werkomgeving ook
wel als een energiecentrale; je kan er je batterijen opladen met nieuwe energie.

Script

Probleemstelling

Steeds meer mensen werken (zelfstandig) vanuit huis. Dat heeft veel nadelen. Het is alleen, concentratie is lastig en een klankbord is niet nabij. Alternatieven, zoals een (gedeeld) kantoor, zijn niet voldoende aantrekkelijk, terwijl anderen – zoals een café – slechts beperkt bruikbaar zijn.

Concept

Greendesk is een keten van inspirerende werkomgevingen, die met anderen worden gebruikt op basis van een lidmaatschap of een strippenkaart. Greendesk biedt een zakelijke thuisbasis, een prettige werkplek, een netwerk van gelijkgestemden en een klankbord. Greendesken is een nieuwe manier van werken; een nieuwe workstyle. Geen huur meer, maar toegang op basis op basis van een abonnement en/of strippenkaart. Daar waar je bent; dichtbij huis of juist op locatie door het hele land. Greendesk gaat echter niet alleen om plekken. Het gaat juist ook om de menselijk e factor. Het netwerk.

De Kern van Greendesk is groeien door te delen; een ruimte, maar ook talenten, inspiratie, kennis en contacten. In die zin fungeert een werkomgeving ook wel als een energiecentrale; je kan er je batterijen opladen met nieuwe energie.

Doelgroep

Aan de gebruikerskant is Greendesk bedoeld voor moderne kenniswerkers ; mensen die werken vanuit hun hart met hersens, laptop en mobiele telefoon. Dit zijn zowel zelfstandigen als professionals in dienst van bedrijven.
Aan de locatiekant richt Greendesk zich op plekken die openstaan voor co‐workers en waar een open klimaat heerst voor uitwisseling en verrijking. De focus ligt in eerste aanleg op bestaande coworking initiatieven, bedrijfsverzamelgebouwen en losse organisaties met een inspirerende werkomgeving.

Uniek

Nieuw is een geheel ander betalingssysteem voor gebruik van een werkplek: niet langer door te huren, maar door een lidmaatschap of strippenkaart. Daarnaast is nieuw dat Greendesk (in eerste instantie) niet zelf plekken gaat creëren, maar juist bestaande plekken toegankelijk maakt voor haar
leden. Dit heeft veel analogieën met de reisbranche waar het boekingskantoor ook vaak los staat van de hoteleigenaar.
De uitdaging is onbenutte capaciteit te benutten.

Daarnaast gaat het binnen Greendesk sterk om de community. Beschouw het als een fysieke uitbreiding op linked‐in; een plek om te ontmoeten, uit te wisselen en samen te werken.

Verdienmodel

In de eerste fase van het bedrijfsmodel gaat Greendesk zich richten op het beschikbaar stellen van locaties. Greendesk verdient uit lidmaatschappen en gebruik. Ook komt geld binnen uit sponsoring en advisering/diensten. In een later stadium volgen inkomsten uit belangenbehartiging.

Spelers

Greendesk is een initiatief van Green Concepts.

In 2009 is het concept in prototype uitgetest in samenwerking met de volgende partijen: Urban Pioneers, Hangar36, Überdutch, De Broedplaats Enschede, Finext, Maliebaan45, IMHome Amsterdam en 7Causes. Daarvoor werden onder andere een drietal `GuerrillaDesks` georganiseerd. Er werd een systeem voor het delen van werklocaties en er is gedurende twee maanden een pilot doorlopen.

Tevens werd met steun van Rabobank Nederland, Telewerkforum en het MInisterie van Verkeer en Waterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een portal voor werklocaties.

Acties

Click here to add your own text

 • Businessplan (onderzocht en getoetst)
 • Diepgaand Marktonderzoek (kwalitatief en kwantitatief)
 • Netwerk van Stakeholders
 • Netwerk van potentiële gebruikers (1000 relevante adressen)
 • Publiciteit (Volkskrant, Sprout, Het Nieuwe Werken, SVN, etc)
 • Website & Community (>300 leden)
 • Merk + Registratie
 • Blauwdruk systemen en hulpmiddelen (Toolbox)
 • Matching systeem versie 1.0 ontwikkeld (registratie – administratie – financiële afwikkeling)
 • Drie Guerrilladesks (300 bezoekers, kostendekkend, bijdragen uit tickets, sposoring, opdrachten)
 • Pilot Desksharing (5 lokaties landelijk, ondersteunende ICT systeem voor registratie, checkin en checkout, etc)

Periode

2008 – 2010

Status

Click here to add your own text

Project staat sinds begin 2010 “on hold”

Bij interesse neem gerust contact met ons op.