Gebiedsontwikkeling Noordelijke Stelling van Amsterdam

Op initiatief van Green Concepts is een samenwerking tot Natuurmonumenten en Landschap Noord Holland tot stand gekomen, waarin zij zich inzetten voor de ontwikkeling en exploitatie van een prachtige Stelling van Amsterdam.

Met de samenwerking beogen partijen het unieke erfgoed voor lange termijn te waarborgen zodanig dat mensen er volop van kunnen genieten. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het noordelijk deel van de Stelling, en daarbinnen op de elementen die partijen zelf in beheer of eigendom hebben gekregen.

De samenwerking heeft betrekking op drie niveaus: landschap, gebouwen en virtueel. Het programma is door Green Concepts in deelprojecten uitgewerkt

Script

Fort bij Spijkerboor: Beemsterfort

Fort bij Spijkerboor is uniek in de wereld. Het maakt namelijk onderdeel uit van twee UNESCO monumenten: Droogmakerij de Beemster en de Stelling van Amsterdam. Fort bij Spijkerboor wordt dé plek om de Beemster te voelen, te ruiken, te proeven en te verkennen: een unieke markt voor biologische streekproducten (kazen, groenten, fruit, wijn, vruchtendranken, zuivel, etc), prachtig Hollands landschap en een diepgaande historische betekenis. De plek dient als toegangspoort voor de Beemster en wordt sluitend gexploiteerd door de verhuur voor bijeenkomsten, vergaderingen en evenement.

Fort bij Krommeniedijk: Nationaal Forten Laboratorium

Op het Fort bij Krommeniedijk komt een baanbrekend bezoekerscentrum. Bezoekers worden hier op innovatieve wijze uitgedaagd om actief mee te denken over de uitdagingen, problemen en kansen om dit erfgoed een nieuwe plek te geven in het Nederlandse landschap en in de Nederlandse samenleving. Hiertoe wordt een programmering opgezet waarin verschillende case-studies en invalshoeken belicht worden in de tijd. Ideeën en suggesties die in het laboratorium ontstaan, worden gebruikt om een blijvende bestemming te bepalen voor het Fort bij Krommeniedijk zelf. Ze vinden ook hun weg naar overige plekken binnen de Stelling van Amsterdam en andere linies, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor Krommeniedijk is een bijkomend effect dat de plek bekend raakt. Daarmee komt de weg vrij voor een natuurlijke overgang naar een meer duurzame en blijvende exploitatievorm met bijhorende forse investeringen.

Spelers

Belangrijkste partners in dit project waren Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland en Erfgoedpark “De Hoop”. Verder waren lokale overheden en belanghebbenden betrokken. Studio Bas Köhler verzorgde de illustraties.

 

Acties

 • Alliantie gesmeed tussen losstaande organisaties (Natuurmonumenten en Landschap Noord Holland) om te komen tot een gezamenlijke (rijkere) propositie (eigen initiatief)
 • Verkenning van wensen en belangen onder de belangrijkste stakeholders (lokale overheden, ondernemers, bewoners, vrijwilligers, etc)
 • Opbouw van draagvlak
 • Conceptvorming, uitwerking en presentatie (multimediale)
 • Op innovatieve wijze betrekken/beïnvloeden van beslissers en stakeholders
  (door vakantiekaarten te sturen, 5 kaarten, iedere 3 dagen één, door een fictieve bezoeker, daarmee verhaal vertellend)
 • Presentatie en verdediging van concept voor jury
 • Penvoerder namens de samenwerkingspartners

Periode

december 2006 – april 2007

Status

Resultaten

 • Concept en Business Plan voor bezoekerscluster van de Noordelijke Stelling (boekje + presentatie)
 • Concept en Businessplan voor fort bij Spijkerboor en fort bij Krommeniedijk
 • Breed lokaal (maatschappelijk) draagvlak onder kernpartijen
 • Plan op drie dimensies: landschap, gebouw en virtueel (verhalen, beelden, etc)
 • Film voor de presentatie van het plan ten behoeve van jurybesluitvorming
 • Marketingcampagne

Onderdelen van het plan zijn tot ontwikkeling gebracht:

 • Herontwikkeling van fort bij krommeniedijk
 • Herstel van liniedijken en natuurhistorisch erfgoed