Nieuwe Verdienmodellen voor Cultuurkoepel Heiloo


Green Concepts werd in het kader van het Project Herbestemming Noord Holland door Cultuurcompagnie Noord Holland gevraagd te helpen bij het vinden van nieuwe verdienmodellen en proposities voor de Willibrordus Cultuurkoepel. Hieronder een korte impressie:

Als centraal baken is de de statige koperen koepel van de voormalige kapel van heinde en verre zichtbaar.

Cultuurkoepel Heiloo GGZ
Cultuurkoepel Heiloo – Foto Peter Bijkerk

Vlakbij het station van Heiloo (per trein op 24min afstand van Amsterdam Sloterdijk) ligt het GGZ terrein St. Willibrordus. Een prachtig terrein, ik schat een hectare of 10 groot. De Willibrordusstichting in Heiloo werd in de jaren twintig van de 20e eeuw gesticht door de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes In de jaren tussen 1928 en 1940 verrees het complex voor psychiatrische patiënten. Het complex was geheel zelfvoorzienend en kende een grote variatie aan gebouwen (voor een groot deel uit de 20’er/30’er jaren) (bron: wikipedia). Als centraal baken is de de statige koperen koepel van de voormalige kapel van heinde en verre zichtbaar.

Aangezien clienten van de GGZ in steeds grotere mate vanuit hun eigen huis kunnen worden verzorgd én het GGZ Noord Holland Noord verhuisde naar een nieuw kantoor in Heerhugowaard kwam rond 2010 een groot deel van de gebouwen op het terrein leeg te staan.

Core values
Guidelines – Foto Kenneth Stamp

Verkopen was uiteraard een optie.  Echter, de Raad van Bestuur wilde het beleid van  de omgekeerde integratie verder vormgeven.  Nu de clienten van de GGZ weer terug in de maatschappij wonen en werken, kan de maatschappij het terrein van de GGZ terugkrijgen. Initiatief werd genomen om het Willibrordus Business Center en de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo (link:http://www.willibrordus.com/pages/kapelnieuws) op te zetten en een deel van de gebouwen te verhuren aan ondernemers. Tegen vriendelijke voorwaarden. Er kwam een bierbrouwer en een kaasmaker op het terrein. Het terrein wordt steeds meer open. Je kan er nu iets eten en drinken.

Binnen vijf jaar heeft het terrein een ware metamorfose ondergaan. Van een gesloten instelling tot een open broedplaats.

Sluitstuk en paradepaardje in deze ontwikkeling is de herontwikkeling van de voormalige kapel tot Cultuurkoepel. Het groene koperen dak werd vervangen. Er werd een stichting opgericht, vrienden worden geronseld, geïnvesteerd in nieuwe “State-of-the-Art” installaties en sanitair. Fysiek klaar en popelend voor een nieuwe toekomst!

Ellen Klaus (Herbestemming NH) overhandigde Nico Adrichem, die samen met de afdeling vastgoed de plannen uitwerkte, als erkenning voor zijn mateloze inzet voor herbestemming van Willibrordus en de realisatie van de omgekeerde integratie een bokaal als “Gek van de Herbestemming”, zoals Nico Adrichem zich aan het begin van het proces zelf benoemde: “Elke herbestemming heeft een gek nodig.”

Green Concepts werd in het kader van project herbestemming Noord Holland gevraagd om in samenwerking met de Cultuurcompagnie Noord Holland een workshop te begeleiden om te komen tot nieuwe verdienmodellen voor de CultuurKoepel. Die workshop vond plaats in de vorm van een battle of concepts. Deelnemende partijen bedachten en presenteerden een mogelijke propositie, gaven daarbij aan voor wie het interessant is, hoe hij/zij eraan denkt te kunnen verdienen en welke bijdrage hij/zij hieraan kan leveren. Na een keuze proces resteren dan een top drie met ideeën.

Goede energie
Goede energie – Foto Kenneth Stamp

Bij de workshop was een brede vertegenwoordiging partijen aanwezig: lokale politiek (burgemeester en wethouders), marktpartijen, Raad van Bestuur en projectpartners van GGZ Noord Holland, etc.

Er kwam een veelheid van leuke ideeën uit. Sommigen heel groot en meeslepend. Anderen enorm concreet. Met zelfs concrete berekeningen vanbezettingsgraden, verhuurbedragen en marges. Ook kwamen criteria aan bod die kunnen helpen als handvat voor keuzes rondom de programmering. De kernwaarden van de plek als vertrekpunt. De verbinding tussen de activiteiten in de Koepel, het terrein en de GGZ organsiatie. En de actieve betrokkenheid van clienten bij en in de exploitatie en programmering. De preciese inhoud laat ik hier even achterwege. Ze zullen de komende tijd verder worden opgepakt en uitgewerkt. Maar de energie was goed! En er was ook echt sprake van teamwork!

Afsluitend aan de brainstorm dompelden wij ons onder in de kracht van de plek zelf. We zaten zinderend op ons stoelen bij de fascinerende waanopera Woyzeck, door de zangeressen van VOCAALLAB en de woeste mannen van Project Wildeman. In het kader van de festival `De Karavaan` I was blown away!