Producten

 • Omgevingsanalyse (stakeholders, krachtenveld)
 • DNA profiel
 • Missie & Visie document
 • Concept en schetsontwerp
 • Ontwikkel scenarios
 • Business canvas en Business plan
 • Propositie en prijsvoerinG
 • Financiële prognose en begroting
 • Potentiële partners en investeerders
 • Start-up scenario
Overzicht producten en diensten Green Concepts

Diensten

Indicatie van diensten, tijdsduur en resultaten
DoelTijdResultaat
SparringpartnerMeedenken over een probleem, expertise inbrengen, faciliteren bij meetingsper uur Direct toepasbare inzichten. Inspiratie. Ideeën.
ModeratorBegeleiden van creatieve en brainstormsessies, collaborative groupwork, dagvoorzitterschapper uurProces, resultaten, actiepunten, energie
QuickscanUitvoeren van een compacte verkenning en conceptvorming, vast formatdagdeelConclusies, bevindingen, aanbevelingen, actiepunten, eerste schetsontwerp
Brainstorm
Sessie gericht op het verder brengen van een specifiek vraagstuk, invulling on overlegdagdeel Conclusies, bevindingen, uitvoerbare ideeën en concepten, schetsontwerp, vervolgstappen
Strategiedag
Sessie gericht op ontwikkelen van visie, missie en strategie, modulair, invulling in overlegvanaf 2 dagdelen Missie, visie, identiteit, strategie, propositie, business canvas,
Innovatiefabriek
Een compact traject om met een groep deelnemers te komen van probleem tot ideeën en realisatie van een werkend prototype,
volgens vast format invulling in overleg
vanaf 2 dagenProbleemstelling, alternatieve oplossingen, keuze, ontwerp, doel: werkend en testbaar prototype
Programma managementRegisseren van ontwikkeling en vernieuwing in opdrachtntbntb

Proces

 • Verkennen

 • Bepalen van profiel
  (identiteit, drijfveren, kracht)
 • Vaststellen van probleem en context
  (hoofdvraag, vraag achter de vraag, speelveld, krachten)
 • Schetsen van potentieel
  (kansen, bedreigingen, trends, ontwikkelingen)
 • Vormen

 • Genereren van ideeën
 • Inschatting van impact en investering
 • Maken van keuzes
 • Uitwerken van concept
 • Opstellen businesscase
 • Verbeelden

 • Verbeelden van het concept
 • Maken van een ontwerp
 • Bouwen van testbaar prototype
 • Presentatie en Communicatie
 • Activeren

 • Business Development
 • Teamvorming
 • Placemaking
 • Communicatie
 • Katalyseren & bewaken

 • Klankborden
 • Bijsturing op essentie
 • Verbinden met andere partijen
 • Prototyping

  List Content goes here

 • keuze van het meest waardevolle idee
 • bouwen van een beknopt projectplan
 • realiseren van een prototype
 • testen, evalueren en bijstellen