Toren van Talent – incubator van onbenutte potentie


Als laatste in een groep van tien ben ik aan de beurt. Adrenaline stroomt door mijn lijf… Driehonderd man in de zaal. Twee minuten de tijd om een kakelvers idee te presenteren. De inzet: een prijs van maximaal 5 miljoen euro. Spiekbriefje in mijn hand met 7 kernwoorden. Dat moet volstaan. Ik ben er klaar voor. De dagvoorzitter geeft het startsein en off we go…

Toren van Talent
Toren van Talent – the greenline

Die dag gaf ik gehoor aan een oproep van de de stad Amsterdam om ideeën in de dienen voor de Bloomberg Mayor’s Challenge. Een prijsvraag voor ideeën met maatschappelijke impact. 180 Europese steden doen mee. En een mooie prijzenpot: 5 miljoen euro voor het winnende idee. 1 miljoen voor de nummers twee t/m vijf. De moeite waard dus! Mijn interesse was enerzijds professionele:  hoe organiseer je het proces om van 300 ideeën tot 1 winnend idee te komen? En anderszijds had ik zelf ook wel concrete ideeën liggen.

Leegstand = onbenutte potentie
Leegstand x Leegstand = Rijkdom

Mijn verhaal “Toren van talent” start ik door te claimen dat ieder het mens recht heeft op zelfontplooing. Mensen kunnen zoveel. Als ze maar vertrouwen hebben in zichzelf. En als anderen hen af en toe en waar mogelijk en nodig helpen. Een duwtje geven. De praktijk is echter vaak zoveel meer weerbarstig. Veel mensen vinden niet de weg op de arbeidsmarkt. Zeker nu in de crisistijd. Ze hebben wel of geen diploma maar kunnen hun talenten niet kwijt zitten op de bank. Ik noem dat leegstand. Leegstand in mensen.

Toren van talent
mijn originele tekening van het idee…

Diezelfde leegstand zien we in de stad. Eindelose rijen lege kantoorkolossen. Ooit gebouwd voor trotse, arrogante, hardwerkende kantoormensen. Nu onbewoond. Ongebruikt. Het zou toch mooi zijn als je de leegstand in mensen kunt verbinden aan de leegstand in de stad? Misschien  zelfs tot newly economized zones? Gebieden die voor nieuwe groei zorgen. Nieuwe veerkracht.

Mijn idee Toren van Talent bestaat hieruit. Door leegstand in mensen te verbinden met leegstand in de stad creëren we nieuwe zones van ontwikkeling. Toren van talent is een incubator van talent. Een plek waar mensen die nu (teveel) op de bank zitten terecht kunnen om zichzelf tot ontwikkeling te brengen. Door te doen. Door te werken aan concrete vragen (van bedrijven, overheid, burgers) en aan hun eigen wilde dromen. Door te doen weer zelfvertrouwen hervinden. Gaandeweg ook weer geld gaan verdienen. En aan het einde van het programma (dat bijvoorbeeld een doorlooptijd van 6 maanden kan hebben) als trotse persoon de toren verlaat. Talent komt hier naar boven!

Pitches top tien ideeën
(toren van talent op 23’25”
)

De doelgroep is helder: clienten van het DWI, werkzoekers en ook mensen in outplacementtrajecten van bedrijven. De begeleiding kan voor een deel door het bedrijfsleven worden verzorgd (hun commitment gaat dan ook verder!) en deels uit de inzet van ZP’ers die al vaak de weg naar persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap hebben gelopen. Weten wat het is om anders te denken, kansen te zien en pakken, risico’s te nemen.

Tower of Talent zou ook business wise slim moeten en kunnen werken! In een stuk over een project in Rotterdam heb ik geleerd over mogelijke besparingen. Iedere dag dat iemand minder een uitkering nodig heeft, scheelt het de overheid een kleine 40 euro per dag! En dan hebben we het niet eens over de toegevoegde waarde die de persoon weer toevoegt aan zichzelf en de maatschappij. Een goed business model lijkt mogelijk!

BOINGG!! De gong luidt. Mijn twee minuten zijn over. Gegeven wat ik kon. Had gelukkig diep en rustig geademd. Beheerst en duidelijk gesproken. Tegelijkertijd voldoende passie en urgentie uitgestraald. Het lot van de Toren en de talenten ligt nu in handen van burgemeester Van der Laan. En ik heb het volste vertrouwen. Het verhaal klopt. Hier liggen kansen. Voor velen. Links- of rechtsom wordt dit waarheid. Voel me sterk…

 

 

NOTE: Een week later ontving ik de uitnodiging voor een bespreking op het stadhuis. Burgemeester Van der Laan had mijn idee met twee anderen uitgekozen uit de tien (dus uit 300!) om verder te brengen richting de inzending namens Amsterdam voor de Bloomberg Challenge. Die werd onder de naam “Play2Work Europe” ingediend. Bij officiele presentatie van de inzending in Pakhuis de Zwijger, twee weken later, verzorgde ik het business deel.